In Memoriam Dick Brinkhuizen (1946-2016)

Afgelopen donderdag 17 november is onze dierbare vriend Dick Brinkhuizen toch nog onverwacht overleden. Dick was medeoprichter van Stichting Stone. Zijn gezondheid liet al geruime tijd te wensen over, maar desondanks bleef hij tot het eind toe zijn interesse houden voor de activiteiten van Stone en heeft hij onlangs de vindplaats Peest nog bezocht.

Zonder zijn trouwe en belangeloze inzet zouden de zoektochten naar vindplaatsen uit het Midden Paleolithicum beduidend trager van de grond zijn gekomen, al was het alleen al om het feit dat hij met 5 stuks de officieuze recordhouder van het vinden van vuistbijlen in Noord-Nederland is.

Dick met één van zijn vuistbijlen
Dick met één van zijn vuistbijlen

Als archeozoöloog heeft hij zich in zijn werkzame leven toegelegd op de bestudering van visresten uit archeologische opgravingen. In de loop der jaren bouwde hij een enorme verzameling visskeletten op, die de basis legde onder zijn expertise op dit vlak.

Lopend over de velden wist hij je altijd te verassen met de determinatie van vogels, een andere passie van hem.

Dick met Tjaffie
Dick met Tjaffie

Wij zullen zijn humor, lichte ironie, reflecterend vermogen en zijn vriendschap bijzonder missen.

Wij wensen Jasmina, kinderen en andere naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Mooie resultaten Werkgroep Steentijd Noordzee

Stichting Stone is lid van de Werkgroep Steentijd Noordzee, een onofficieel verband waarin ook archeologen zitten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Rijksuniversiteit Groningen, de stadsarcheologen van Rotterdam en enkele vrijwilligers in de archeologie.
Onlangs is in diverse media gepubliceerd over de resultaten van het onderzoek:

NRC.nl
Historiek.net
Onderzoek Maasvlakte (Aflevering 1)
Past horizons: adventures in archaeology
AWN
Waddenacademie
Waddenvereniging