Categoriearchief: Nieuws

Alle berichten in relatie tot Stichting Stone

Record aantal vondsten op neanderthaler-werkplaats

Zondag 17 april is het bestaande dagrecord van het aantal vondsten ruimschoots verbroken op de neanderthaler-vindplaats bij Assen (Drenthe). Dit stond al jaren op twaalf Midden Paleolithische artefacten en leek onovertrefbaar. Met de achttien zekere stukken die zondag zijn opgeraapt op de B-lokatie op de vindplaats bij Assen is het dagrecord met de helft verhoogd. Opmerkelijk is het grote aantal kernen: 6; verder natuurlijk veel afslagen (11), waarvan een paar klingvormig; en er is waarschijnlijk een schaaf gevonden; maar misschien is het beter om te spreken van een geretoucheerde afslag. De kernen zijn ad-hoc zonder al teveel preparatie of systematiek. Één kern heeft slechts een negatief en daarnaast een serie kleine negatiefjes, dit stuk is alleen maar getest en vervolgens afgedankt. Verder laten de meeste afslagen cortex op de dorsale zijde zien.

De vondsten bevestigen het beeld dat concentratie B een vuusteenbewerkingsplek is. In contrast met concentratie A: daar wijst het grote aantal vuistbijlen er op dat het op een slachtplaats gaat. Een onderzoeksvraag die nu open ligt is wat de relatie tussen de twee concentraties is: zijn ze gelijktijdig en zo ja heeft er uitwisseling van artefacten plaatsgevonden, of preciezer: zijn de artefacten van concentratie A vervaardigd op concentratie B?

De eerste vondst van de dag: een enorme afslag
De eerste vondst van de dag: een enorme afslag

Interview

Interview met  Marcel Niekus over stand stand van zaken met betrekking tot het neanderthaleronderzoek in de provincie Drenthe in Drenthe Toen van RTV-Drenthe. Hij wil het onderzoek verbreden door te booronderzoek te doen in het nabijgelegen beekdal. Hopelijk komt daar informatie uit over flora en fauna uit de periode van de neanderthalers.

www.rtvdrenthe.nl/nieuws/107774/Archeoloog-wil-boren-naar-botresten-van-Neanderthalers-bij-Assen

Voor het complete interview klik hier.

Het boek ‘vuursteen verzameld’ is verschenen

In ‘Vuursteen verzameld’ zijn 90 rijk geïllustreerde artikelen bijeengebracht over de Nederlandse steentijd. Vuurstenen en stenen artefacten zijn het centrale thema van de eerste twee delen. Daarin is er onder meer aandacht voor de grondstof (voorziening, soorten), productie (technologie), typologie (morfologische kenmerken), datering (typen per periode of cultuur), verspreiding (uitwisseling, patronen), verzamelen (hoe, waar), documenteren (registratie, tekenen), onderzoek (individuele artefacten, vondstcomplexen) en analyse (binnen en tussen vindplaatsen). In het derde deel wordt ingegaan op de kenniswinst uit onderzoeksresultaten van het afgelopen decennium. Steen en vuursteen spelen ook hier een voorname rol, naast onderwerpen die laten zien dat (vuur)steen werd gehanteerd en functioneerde in een veranderende biologische, fysisch-geografische, sociale en bovennatuurlijke omgeving of context.

In een aantal bijdragen liggen activiteiten van Stichting Stone ten grondslag.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

ISBN/EAN 9789057992506
Dit is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het boek is over enkele weken pas te ontvangen via verzending. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u het bedrag + verzendkosten (41,95 euro) overmaken op rekeningnummer NL81INGB0008987358 t.n.v. M.F. van Oorsouw inzake Steentijddag, Amsterdam onder vermelding van ‘Vuursteen verzameld’. Stuurt u vervolgens uw adresgegevens naar dit emailadres: steentyd@xs4all.nl

In de loop van de maand maart zullen we de boeken gaan verzenden. Heeft u dus enig geduld.