Publicaties

  • Verwacht in 2019: Frans de Vries, Lammert Postma, Marten Postma, Marcel Niekus, Hans de Kruijk, Henk Paas, Jan Timmner: Valsheid in gesteente: Crime scene investigation in het Vermaning-jaar. Barkhuis 2019.
  • Marcel Niekus, Dick Stapert en Gert Kortekaas: Oene de Graaf: een bescheiden maar zeer succesvolle amateurarcheoloog. In: Stad & Lande 4, 2018.
  • Marcel Niekus en Yuri van Koeveringe: De midden-steentijd in Friesland. Jager-verzamelaars aan de oevers van het Burgumer Mar. Uniepers. ISBN: 9789087410360.
  • Marcel J.L.Th. Niekus, Lykke Johansen en Dick Stapert: Een bruised blade uit het Laat-Ahrensburgien in Drenthe – met kanttekeningen bij enkele Ahrensburgien-‘vindplaatsen’ in noordelijk Nederland. In: Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Jaarverslagen van de Vereniging voor terpenonderzoek 99, 2018, p. 19. Annet Nieuwhof, Egge Knol en Jelle Schokker (redactie). ISBN: 9789081171496.
  • Marcel J.L.Th. Niekus, Johan Jelsma, Chris Luinge: Bergumermeer S-64B (the Netherlands) revisited: some critical remarks on the interpretation of an extensive Late Mesolithic site complex with alleged dwelling structures. In: Journal of Archaeological Science: Reports 18 (2018) 946–959.
  • J.H.M. Peeters, D.C.M. Raemaekers, I. Devriendt, P.W. Hoebe, M.J.L.Th. Niekus, G.R. Nobles, M. Schepers, Paradise lost? Deze rapportage bundelt synthetiserend onderzoek over de bewoningen en landgebruik in de steentijd van Nederland. Nederlandse Archeologische Rapporten 62 uitgegeven door de RCE, 2018. ISBN: 9789057992926.
  • Marcel J.L.Th. Niekus, Gijsbert R. Boekschoten, Lukas Hoven, Lykke Johansen, Henk Paas, Dick Stapert, Piet Wiersma, Vijf bijzondere vuistbijlen uit de omgeving van Assen: Enkele Neanderthaler-vondsten van Dick C. Brinkhuizen (1946-2016). In: Grondboor & Hamer 2017-3.
  • M. Niekus, Leben am nördlichen Rand der Neandertalerwelt. In: Archäologie in Deutschland 2016-4.
  • M. Niekus, Neanderthalers in Assen: Een kampement aan de noordelijke rand van de neanderthaler-wereld. In: archeobrief 2016-2.
  • Vuursteen verzameld. Een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016. Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie. ISBN: 9789057992506