Publicaties

 • Hos, T , et al. 2023. The oldest burial in The Netherlands: an Early Mesolithic cremation burial at Haps-Laarakker, province of Noord-Brabant. In: Mesolithic Miscellany 30.1, pp. 12-23
 • Niekus, M.J.L.Th., K.M. Cohen, L. Johansen, D. Stapert, 2023. Opgezogen, opgespoten en opgeraapt. Vuurstenen en hardstenen artefacten van de Zandmotor. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 276
 • de Vries, Frans, Lammert Postma, Marten Postma, Marcel Niekus, Hans de Kruijk, Henk Paas, Jan Timmner, 2022: Valsheid in gesteente: Waarom zijn de vuistbijlen van Tjerk Vermaning vals en wie zit er achter?. Van Gorcum. ISBN 9789023258926.
 • Huizer J. (red.), J.A.A. Bos, L. Johansen, M.J.L.Th. Niekus, D. Stapert, S.R. Troelstra, J. Venema 2020. Midden Paleolithische archeologie in het Markermeer. ADC Rapport 5212.
 • Stapert, D., M.J.L.Th. Niekus & L. Johansen, 2020. Een juweeltje van een bladspits uit Venray: ‘vuursteen-kunst’ van een late Neanderthaler. Grondboor & Hamer 74-1, pp. 34-41.
 • Kozowyk, Paul R.B., Geeske H.J. Langejans, Gerrit L. Dusseldorp & Marcel J.L.Th. Niekus, 2020. Reply to Schmidt et al.: Interpretation of Paleolithic adhesive production: Combining experimental and paleoenvironmental information. Proceedings of the National Academy of Sciences 117-9, pp. 4458-4459. First published online February 11, 2020 https://doi.org/10.1073/pnas.1920933117.
 • Niekus, Marcel J.L.Th. & Gerrit L. Dusseldorp, 2020. De zee neemt, de zee geeft. ‘Hyena Willy’ en de neanderthalers uit de Noordzee. VGN Kleio 1, pp. 4-8.Marcel Niekus en Evert van Ginkel: De Neanderthaler in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld. (Herziene editie) Van Gorcum, 2020. ISBN : 9789023257639.
 • Niekus, Marcel J.L.Th. & Ben B.J. Klein Nagelvoort, 2019. Een vroeg-mesolithisch ‘vuursteenatelier’ uit de Engbertsdijksvenen, gemeente Twenterand. In: H. Clevis & S. Wentink (red.), Overijssels Erfgoed. Archeologische en Bouwhistorische Kroniek 2018. SPA Uitgevers, Zwolle, pp. 75-91.
 • Niekus, M.J.L.Th., 2019. The ‘Dark Ages’: a brief survey of the Late Preboreal and earlier Boreal occupation in the Netherlands, in: Fagnart, J.-P., Weber, M.-J., Valentin, B., Mevel, L. (Eds.), Proceedings of the 28th Congrès préhistorique de France in Amiens (Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest: mobilité, climats et identités culturelles). Volume 2: Paléolithique supérieur ancien, Paléolithique final – Mésolithique. Session 3: L’Europe du Nord-Ouest autour de 10.000 BP (11.600 cal. BP). Quels changements? / Northwest Europe around 10.000 BP (11.600 cal. BP). What changes? Séances de la Société Préhistorique Française, pp. 417-432.
 • Marcel Niekus en Evert van Ginkel: De Neanderthaler in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld. Het Drents Landschap, 2019. (Uitverkocht).
 • D.J. Huisman, M.J.L.Th. Niekus, J.H.M. Peeters, R.C.A. Geerts, A. Müller, Deciphering the complexity of a ‘simple’ mesolithic phenomenon: Indicators for construction, use and taphonomy of pit hearths in Kampen (the Netherlands), Journal of Archaeological Science 109 (2019) 104987
 • Marcel Niekus, Dick Stapert en Gert Kortekaas: Oene de Graaf: een bescheiden maar zeer succesvolle amateurarcheoloog. In: Stad & Lande 4, 2018.
 • Marcel Niekus en Yuri van Koeveringe: De midden-steentijd in Friesland. Jager-verzamelaars aan de oevers van het Burgumer Mar. Uniepers. ISBN: 9789087410360.
 • Marcel J.L.Th. Niekus, Lykke Johansen en Dick Stapert: Een bruised blade uit het Laat-Ahrensburgien in Drenthe – met kanttekeningen bij enkele Ahrensburgien-‘vindplaatsen’ in noordelijk Nederland. In: Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Jaarverslagen van de Vereniging voor terpenonderzoek 99, 2018, p. 19. Annet Nieuwhof, Egge Knol en Jelle Schokker (redactie). ISBN: 9789081171496.
 • Marcel J.L.Th. Niekus, Johan Jelsma, Chris Luinge: Bergumermeer S-64B (the Netherlands) revisited: some critical remarks on the interpretation of an extensive Late Mesolithic site complex with alleged dwelling structures. In: Journal of Archaeological Science: Reports 18 (2018) 946–959.
 • J.H.M. Peeters, D.C.M. Raemaekers, I. Devriendt, P.W. Hoebe, M.J.L.Th. Niekus, G.R. Nobles, M. Schepers, Paradise lost? Deze rapportage bundelt synthetiserend onderzoek over de bewoningen en landgebruik in de steentijd van Nederland. Nederlandse Archeologische Rapporten 62 uitgegeven door de RCE, 2018. ISBN: 9789057992926.
 • Marcel J.L.Th. Niekus, Gijsbert R. Boekschoten, Lukas Hoven, Lykke Johansen, Henk Paas, Dick Stapert, Piet Wiersma, Vijf bijzondere vuistbijlen uit de omgeving van Assen: Enkele Neanderthaler-vondsten van Dick C. Brinkhuizen (1946-2016). In: Grondboor & Hamer 2017-3.
 • M. Niekus, Leben am nördlichen Rand der Neandertalerwelt. In: Archäologie in Deutschland 2016-4.
 • M. Niekus, Neanderthalers in Assen: Een kampement aan de noordelijke rand van de neanderthaler-wereld. In: archeobrief 2016-2.
 • Vuursteen verzameld. Een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016. Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie. ISBN: 9789057992506