Het boek ‘vuursteen verzameld’ is verschenen

In ‘Vuursteen verzameld’ zijn 90 rijk geïllustreerde artikelen bijeengebracht over de Nederlandse steentijd. Vuurstenen en stenen artefacten zijn het centrale thema van de eerste twee delen. Daarin is er onder meer aandacht voor de grondstof (voorziening, soorten), productie (technologie), typologie (morfologische kenmerken), datering (typen per periode of cultuur), verspreiding (uitwisseling, patronen), verzamelen (hoe, waar), documenteren (registratie, tekenen), onderzoek (individuele artefacten, vondstcomplexen) en analyse (binnen en tussen vindplaatsen). In het derde deel wordt ingegaan op de kenniswinst uit onderzoeksresultaten van het afgelopen decennium. Steen en vuursteen spelen ook hier een voorname rol, naast onderwerpen die laten zien dat (vuur)steen werd gehanteerd en functioneerde in een veranderende biologische, fysisch-geografische, sociale en bovennatuurlijke omgeving of context.

In een aantal bijdragen liggen activiteiten van Stichting Stone ten grondslag.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen en andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

ISBN/EAN 9789057992506
Dit is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het boek is over enkele weken pas te ontvangen via verzending. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u het bedrag + verzendkosten (41,95 euro) overmaken op rekeningnummer NL81INGB0008987358 t.n.v. M.F. van Oorsouw inzake Steentijddag, Amsterdam onder vermelding van ‘Vuursteen verzameld’. Stuurt u vervolgens uw adresgegevens naar dit emailadres: steentyd@xs4all.nl

In de loop van de maand maart zullen we de boeken gaan verzenden. Heeft u dus enig geduld.

Zoektocht op peest

Zondag hebben we eindelijk weer gezocht op de vindplaats Peest. Het was droog weer maar er stond een koude wind.
De oogst was twee Midden Paleolithische afslagen.  We hadden eigenlijk iets meer verwacht, gezien het feit dat onze laatste zoektocht al enige tijd geleden was.
De eerste is al vlot door Gerrit gevonden en de tweede later door Marcel.
De condities waren niet optimaal; een gedeelte van de akker was bedekt met bermgras; zodra dit verspreid is door de boer en het weer goed geregend heeft, doen we een nieuwe poging.

DSC07748_10