Tag archieven: Bronstijd

Helden!

De aftrap van het nieuwe zoekseizoen was laat dit jaar. Dat had alles te maken met de de verlate oogst op de akker door de vele regenval de afgelopen maanden. Ook vandaag lieten de weergoden zich in deze zin niet onbetuigd. Dit weerhield negen man en één vrouw er niet van om van achter de warme kachel weg te kruipen en als helden het gevecht met de weergoden aan te gaan. Deze trakteerden ons op regen en striemende wind, maar soms ook met een zonnestraal.

Met tien man op pad op bij Peest.

De akker was doornat. Alleen de hogere delen van de akker waren goed beloopbaar. De lagere delen waren doorkliefd met diepe tractorsporen, die vol met water stonden. Dit gaf veel ongemak bij het zoeken. Sommige delen van de akker waren nog bedekt met het loof van bieten. Dit alles leidde er toe dat de oogst, net als die van de boeren, nogal tegenviel met twee Midden Paleolithische stukken en een aantal jongere.

Een volledig doordrenkte akker was ons werkterrein.

De aftrap werd al snel gedaan door Gerrit met een enorme afslag. Deze lag wel erg dicht bij de oprit. Mogelijk behoort deze niet tot concentratie B maar tot A. Het materiaal lijkt er meer op. Hoewel het stuk er uitziet als een MP afslag, ontbreken de oppervlakte kenmerken die de datering moeten bevestigen. De afslag van Gerrit kreeg niet veel later gezelschap van een klassiek afslag gevonden door Gijsbert, die duidelijk wel bij concentratie B hoorde.

Na veel geploeter en de lunch raapte Gerrit in het vuistbijlen-vak A een spits op uit de Vroege of Midden Bronstijd. Dat is toch wel bijzonder.

Een Bronstijd spitsje gevonden door Gerrit in vak A.

Toen velen al huiswaarts waren gekeerd raapte Gijsbert als uitsmijter een bijzondere afslag op gemaakt van zeer grofkorrelige vuursteen. Deze lag ten zuiden van het vak niet ver van de plek waar eerder een afslag van kwartsiet was gevonden.

Een forse afslag gemaakt van zeer grofkorrelige vuursteen gevonden door Gijsbert ten zuiden van Vak A.

Naast bovengenoemde vondsten zijn er nog voorwerpen uit het Mesolithicum gevonden en een incerto door Maarten. Al met al viel de opbrengst toch wat tegen. Het is wachten op een periode van droogte zodat de akker beter beloopbaar is.

Beet in Baars

Het stond al tijden op ons programma: nog eens een poging wagen in Baars (Overijssel). In het verleden was daar ooit een klingkern gevonden door de heer Jonker. Een eerdere zoektocht met studenten had niets opgeleverd; maar dat werd misschien mede veroorzaakt door de zeer modderige staat van het akkerland.

Nu waren de condities beduidend beter. Er was een weinig regen gevallen. De akker was droog. De maïs kwam net boven de grond, wat de looppaden verduidelijkte. Het weer was aangenaam en half bewolkt. Tony van Piet had gezorgd voor koffie met koek. Aan de randvoorwaarden lag het dus absoluut niet. Nu moesten de akker zijn geheimen nog prijs geven.

Zoeken op gepaste afstand in Baars, wegens de corona pandemie.

We vonden veel, erg veel zelfs: bronstijd, neolithicum, met o.a. een klein kerntje in de vorm van een vuistbijl. Maar waar bleef het Midden Paleolithische spul? Sommige stukjes glommen wat meer, andere wat minder. Maar was het Midden Paleolithisch?

Midden Paleolithisch afslag.

Twee afslagen verdienden toch nadere bestudering en werden thuis goed tegen het licht gehouden. Zowaar zat er één stukje bij met windlak en putjes: raak! Daarnaast leek dat stuk nog bewerkingen uit de Bronstijd of het Neolithicum te vertonen.

Naast deze vondst werd een zak met jonger spul mee naar huis genomen door Zwaan, voor de collectie van de WAS.

Dit resultaat nodigt uit voor vervolgonderzoek.