Oudste crematie-graf in Haps-Laarakker

Marcel Niekus van Stichting Stone heeft geholpen bij het onderzoek naar het oudste crematie-graf uit Nederland gevonden in Haps-Laarakker (NRC 7-4-2022). Het graf dateert uit circa 7655-7582 voor Christus. Het graf bevatte niet meer dan wat houtskool en gecremeerd botmateriaal. De contouren van het graf waren slecht zichtbaar in het veld.